نظر میلاد کیایی، نوازنده سنتور، درباره امیرناصر افتتاح

سوال: در همان سال های ۱۳۴۰ در آموزشگاه تدریس می کردید. از مدیریت زنده یاد امیرناصر افتتاح صحبت کردید. چه ویژگی هایی در این مدیریت بود که شما در خاطراتتان بدان تأکید ویژه ای دارید؟
میلاد کیایی: امیر ناصر افتتاح سلطان تنبک ایران و در واقع حرف اول ریتم در موسیقی ایرانی و نقطۀ عطف آن بود. بسیاری آمده اند و نوازنده های خوبی بودند. موسیقی گل ها که شما با یک ارکستر بزرگ می شنوید نوازندگی تنبک آن، آن هم ریتم های سنگین ۴/۶ بسیار بسیار دشوار بود و کار هر کسی نبود. این استاد امروز شاگرد شاگردهایش هم استاد شده اند و متأسفانه در این کتاب نتوانستم این بخش مرگ امیرناصر افتتاح، مرگ محمودی خوانساری، خواننده ای که واقعا یکی از شریف ترین هنرمندان مملکت ما بود و بدون هیچ اضافه گویی با ذکر مأخذ نوشته بودم، بیاورم.
سخنرانی در نشست کتابفروشی آینده، مرداد ۱۳۹۶

پاسخ دهید