نظر مهدی آذرسینا، نوازنده کمانچه درباره تغییرات در این ساز

يعني دوست نداريد دگرگوني هايي در ساختمان کمانچه ايجاد شود؟ 
مهدی آذرسینا: خير، مگر اين که تغييرها به گونه اي باشند که به اصالت ساز کمک کند. براي نمونه اگر آن پيچ هاي تاندورها را براي ساز نگذارند، کوک کردن کمي سخت تر مي شود ولي مي شود کمانچه اي ساخت که به آنها هم نيازي نداشته باشد و با گوشي ساز کوک شود. يعني تغييرها بايد به گونه اي باشد که ساختمان کلي ساز را دگرگون نکند زيرا اگر چنين باشد، ديگر نمي توان نام آن ساز را کمانچه گذاشت. ساختمان کنوني کمانچه ويژگي هايي دارد که يکي از آنها چرخش کمانچه و حرکت آرشه در يک سطح مستقيم است. بنابراين اگر بخواهيم هرگونه دگرگوني در ساز ايجاد کنيم به گونه اي که اين حالات به هم بخورد، ديگر آن ساز کمانچه نيست! در کتاب «شيوه کمانچه نوازي» که من آن را نوشته ام، علي تجويدي در پيشگفتارش مي نويسد؛ کمانچه سازي است که هفت هزار سال قدمت دارد و براساس پژوهش هاي من ويولن هم تکامل يافته ساز کمانچه است، با اين حال در تمام سازهاي ما ايرادهايي وجود دارد و شايد سازهاي اروپايي هم از نظر نوازندگي در جاهايي کم مي آورند اما همان ساز سنتوري هم که بسياري بر آن ايراد مي گيرند را فرامرز پايور و پرويز مشکاتيان چنان خوب مي نواختند که آدمي هرگز به فکر ايرادشان نبود و احساس کمبودي در اين ساز نمي شد.

هم اکنون در گوشي هاي ساز تار تغييرهايي ايجاد شده که اين گوشي ها از حالت چوبي به صورت فلزي ساخته مي شوند. اين تغيير چه مزايايي را براي نوازنده در بردارد؟ 
مهدی آذرسینا: اين تغيير در ماندگاري کوک ساز تاثيري ندارد زيرا ماندگاري کوک هيچ ربطي به چوبي بودن يا فلزي بودن گوشي هاي ساز ندارد. آن هم کوک سازهايي مانند تار و کمانچه، در واقع چوب که به آساني تغيير شکل نمي دهد بلکه اين پوست ساز است که تغيير شکل مي دهد و با تغيير دماي هوا موجب بالاو پائين شدن خرک مي شود و کوک ساز تغيير مي کند. حال اين که تغيير گوشي ها از حالت چوبي به حالت فلزي، تنها موجب سرعت بيشتر در کوک شدن ساز شده و تاثيري در ماندگاري کوک ساز ندارد. با اين حال گوشي هاي فلزي يک فاکتور غيراصيل را در ذهن نوازنده وارد مي کند که مي تواند ضررش بيشتر باشد. در واقع اين تغيير موجب تغيير شکل ساز مي شود. به نظر من در ساز کمانچه مي توان همان تاندورهاي زيرين را برداشت هرچند با همين تاندورها روي صحنه اجرا مي توان در کمترين زمان ممکن کوک ساز را در حد يک هزارم پرده تغيير دهد.

مصاحبه با روزنامه ایران، آذر ۹۱

پاسخ دهید