نظر فضل الله توکل درباره نوازندگی و آهنگسازی اسدالله ملک

جناب استاد توکل، مرحوم استاد ملک از هنرمندانِ صاحب‌‌سبک موسیقی ما بودند و به قول حضرت عالی صاحب مکتب بودند؛ لطف بفرمایید و از مکتب اسدالله ملک بگویید.

فضل الله توکل: اسدالله ملک یکی از بهترین شاگردانِ ابوالحسن خان صبا بود؛ اما مکتب ویلون نوازیِ اسدالله به مکتبِ رضا محجوبی، برادر مرتضی خان محجوبی (نوازنده پیانو) که معروف بود به «رضا دیوانه»، بسیار نزدیک بود. من در طول عمرم یک بار بیشتر رضا محجوبی را ندیدم، اما بر اساس صفحه‌های قدیمیِ باقی‌مانده از ساز زدنِ استاد محجوبی، باید گفت که اسدالله پیرو مکتبِ او بود و بسیاری از آثار رضا محجوبی را هم اجرا کرده است. مثلاً چهار مضراب ابوعطا با نامِ «قهر کرد» که با هم اجرا کرده‌ایم و یک بار هم اسدالله آن را تنها نواخته است . (استاد توکل در این لحظه قسمتی از ملودیِ چهارمضراب «قهر کرد» را زمزمه می‌کنند.) چهار مضراب سه‌گاهِ معروف شادروان رضا محجوبی را هم خدا رحمت کند پرویزخان یاحقی اجرا کرده است.

اسدالله ملک انگشت‌های بلندی داشت و پوزیسیون‌های بالا را نیز بسیار تمیز و عالی اجرا می‌کرد و اگر در کنسرت‌هایش دقت کرده باشید، می‌بینید که پوزیسیون‌هایی بِجا و تمیز و بسیار مرتب و ژوست، بدون نیم کاما اختلاف با نُت اصلی اجرا می‌کرد. «گریه‌ی لیلیِ» اسدالله ملک هم بسیار زیبا است. اسدالله آثار زیبای فراوانی دارد؛ چه در تکنوازی، چه در هم‌نوازی، چه در آهنگسازی بسیار باذوق بود و مطالب و پرداخت‌هایش بسیار نو بود. اسدالله بسیار بااحساس ساز می‌زد و آهنگ می‌ساخت و جدای از این‌ها بسیار «انسان» خوب و با ارزشی بود. استاد ملک از جمله نوازندگان و آهنگسازانِ موسیقی ما بودند که هنرِ ملودی آفرینیشان جلوه‌ ای ویژه داشت.

درباره ملودی‌سازی و ملودی‌آفرینیِ اسدالله خان ملک هم توضیح بفرمایید.

فضل الله توکل: این ملودی ‌آفرینی بر می‌گردد به ذوق خاص اسدالله ملک. به‌طور کلی کسانی که بداهه‌نواز هستند، در ملودی‌آفرینی قوی هستند. خود من در همین اتاق که نشسته‌ام و تمرینی ساز می‌زنم، گاه سه یا چهار ملودی به ذهنم می‌آید، یکی از آن‌ها در مغزم می‌ نشیند که آن را می‌نویسم تا حفظش کنم و بر اساس آن آهنگی بسازم. اسدالله خان یا دیگر دوستانِ هم‌نوازِ بنده نیز همین‌ طور بودند ؛ مغز آنان ملودی‌آفرین بود و بی‌اراده ملودی از ذهنشان بیرون می‌ریخت و روی سازشان می ‌نشست و اسدالله خان نیز بیرون از این دایره نبود. او برای هنرش بسیار زحمت کشیده بود و کسی بود که چندین سال شاگرد مرحوم صبا بود.

مصاحبه با ایرنا، مرداد ۱۳۹۶

پاسخ دهید