محمد اسماعیلی چگونه به تنبک علاقمند شد؟

شما ظاهرا از سنين كودكي ضرب‌نوازي را آغاز كرديد، چگونه به موسيقي و ضرب علاقه‌مند شديد؟
محمد اسماعیلی:
من متولد بخش ۴ تهران محله سنگلج هستم. دايي‌ام ضرب‌گير بود و در عروسي‌ها ضرب مي‌گرفت. دو دايي ديگر هم داشتم كه هر دو موزيسين بودند؛ مصطفي و مرتضي گرگين‌زاده كه سابق با بانو دلكش كار مي‌كردند. از بچگي ضرب مي‌زدم. مادرم زن محجبه و مومني بود و خانواده مذهبي‌اي داشتم. او گلدان برايم پوست مي‌كشيد. آن زمان حياط‌ها بزرگ بود و من در حياط مي‌چرخيدم و ضرب مي‌گرفتم و مي‌گفتم «آي ديمه ديمه آي ديمه ديمه». اين را مادرم نقل مي‌كرد. دايي‌ام با استاد تهراني دوست بود و مراوده داشتند. ايشان مرا به استاد تهراني معرفي كردند. يكي از آن روزها كه استاد تهراني در منزل دايي‌مان بود، ضرب را جلوي من گذاشتند و گفتند محمد بزن استاد ببيند. كمي ضرب گرفتم. همان‌جا استاد از من خوش‌شان آمد و شماره‌شان را به من دادند و من تلفن زدم و ديگر رفتم و رفتم. هنرستان آقاي اميرجاهد مي‌رفتم. با خود آقاي تهراني چند سال كار كردم. در هنرستان آقاي اميرجاهد كلاس‌هاي شبانه مي‌رفتم. و ضرب را آنجا ياد گرفتم. بعد من را آقاي تهراني به هنرستان موسيقي ملي كلنل وزيري معرفي كردند. بعد از آن خودم رفتم كلارينت خريدم پيش آقاي غريب در كنسرواتوار موسيقي. هشت سال كلارينت زدم و به خاطر ضرب برگشتم دوباره ضرب را از سر گرفتم. سپس به جاي استاد تهراني در هنرستان موسيقي ملي زمان آقاي حسين دهلوي تدريس ضرب را شروع كردم. (استاد تهراني مريض‌احوال بود و نمي‌توانست هنرستان بيايد. من را معرفي كرد جايش درس بدهم.) و هنوز كه هنوز است، در هنرستان دختران و پسران و دانشگاه ضرب تدريس مي‌كنم. اصولا دايي‌ام باعث پيشرفت من شدند و استاد تهراني تشخيص دادند كه مرا قبول كنند.

مصاحبه با اعتماد، اردیبهشت ۱۳۹۱

پاسخ دهید